Bosch Yangın FCH-T320

Ürün Özellikleri

 

Isı Dedektörü

Bosch konvansiyonel dedektörlerin çalışma prensibi ve benzerlerinden farkı…
Yangın dedektörleri son derece güvenilir olmalıdır. Bu da, yangın belirtilerini güvenilir bir şekilde erkenden algılaması ve tüm çevre koşullarında çalışabilmesi ile mümkündür.

Bosch yangın dedektörleri, her uygulama için optimum hale getirilmiş gelişmiş sinyal işleme özelliklerini bir araya getiren ileri teknoloji sensörlerdir.

Yangın durumunda meydana gelen duman parçacıkları, ışığı dağıtır. Işıktaki değişimin ortaya çıkardığı elektrik, foto diyotlar tarafından tespit edilir ve alarm oluşur.

Gün ışığı veya diğer ışık kaynaklarının yarattığı parazitler, Bosch dedektörlerdeki optik gün ışığı filtresi ve elektronik filtre düzeltme işlemi ile ortadan kaldırılır. Dedektörler, farklı frekansda ışık yayan diyotları, işlemcisi aracılığıyla ayrı ayrı analiz eder. Sonuç olarak, duman ile parazit yaratan diğer etkenler (böcekler, nesneler, farklı ışı ve ışık kaynakları) birbirinden ayırt edilerek, duman algılanması için ideal alarm sinyal kombinasyonları üretir.

Böylece…
Algoritmalar ve entegre alarm örnek karşılaştırma özelliği sayesinde tüm Bosch yangın dedektörleri en yüksek düzeyde akıllı yangın koruması sağlar.
Sapma dengelemesi, devamlı ve verimli bir şekilde sistem yanıtı alınmasına olanak verir.
Uyarı özellikleri tüm ortam koşulları altında hızlı, güvenilir yangın algılamanın sağlanması için programlanabilmektedir.
Dedektörün arkasındaki özel temizlik cihazı, optik bölmenin kolayca temizlenmesini sağlar.

Güvenliğiniz için bir araya gelen mükemmel Çözümler

İletişime Geçiniz ?